Profil RTCNsystem

Kanał RTCNsystem

RTCNsystem

Impregnacja powierzchni, proces impregnacji, rodzaje impregnatów, jak skutecznie impregnować powierzchnie.

Idź do spisu treści

Menu główne:

  1. FIRMA
  2. OFERTA
  3. TECHNOLOGIE
  4. GALERIA
  5. PREZENTACJE
  6. SPRZEDAŻ
  7. KONTAKTCel impregnacji oraz jak skutecznie chronić powierzchnie kamienne.

Dlaczego warto impregnować powierzchnie?

Impregnacja jest to proces nanoszenia polimerów hydrofobowych na określone powierzchnie, celem ich zabezpieczenia przed wnikaniem wody do jej wnętrza.

Woda jest jednym z najbardziej destrukcyjnych czynników mających bezpośredni wpływ na trwałość konstrukcji budowlanych. Duża część uszkodzeń związana jest z pochłanianiem wilgoci przez materiały budowlane. Wzrost zawilgocenia materiału budowlanego w sposób wykładniczy zwiększa jego podatność na korozję chemiczną i mechaniczną, a więc np. następuje utrata wytrzymałości, obserwuje się wzrost krystalizacji szkodliwych związków zawartych w porach materiału, co objawia się powierzchniowymi wykwitami. Bardzo niebezpieczny dla czasu życia materiałów budowlanych jest również spadek ich mrozoodporności, spowodowany wzrostem ich zawilgocenia.

Na podstawie przeprowadzonych badań w konstrukcjach murowych stwierdzono, że wilgoć i woda mogą pojawić się wskutek:

- absorpcji wilgoci zawartej w powietrzu przez porowate i higroskopijne materiały i zaprawy,
- przenikanie pary wodnej w pory oraz szczeliny i skraplania się jej wewnątrz konstrukcji lub na jej
  powierzchni,
- zamakania powierzchniowego podczas opadów atmosferycznych lub infiltracji i wsiąkania w mury
  wody z innych źródeł,
- kapilarnego podciągania wody z podłoża.


Wzrost zawartości wody w konstrukcjach murowych sprzyja powstawaniu mchów, grzybów pleśniowych, jak również porostów. Biorąc pod uwagę, iż obecnie znane jest ponad 60 różnych alergenów pochodzących od grzybów pleśniowych, mających negatywny wpływ na układ oddechowy, immunologiczny czy nerwowy, zabezpieczanie materiałów budowlanych, czy gotowych ścian budynków substancjami hydrofobizującymi, które zawierają odpowiednie środki biocydowe, jest koniecznością.

Jednym z istotniejszych, negatywnych skutków, do których przyczynia się nadmierne zawilgocenie konstrukcji murowych, zwłaszcza ścian zewnętrznych, jest obniżenie ich termoizolacyjności. Wiąże się to z podwyższeniem przewodności cieplej takiej ściany. Należy zauważyć, że niezaimpregnowany, lekki materiał porowaty lub nieotynkowana cegła, może w czasie długotrwałego deszczu wchłonąć nawet kilkanaście kilogramów wody (przykładowo nasiąkliwość cegieł licowych wynosi nawet 20%). W efekcie, raptownie pochłaniana ilość ciepła, w okresie parowania, doprowadza do oziębienia murów nawet o kilka stopni Celsjusza.

Zaimpregnowana ściana, obok efektu ochrony budowli przed skutkami korozji wywołanej wilgocią, poprawia też swoje właściwości termoizolacyjne, od których zależą realne wydatki finansowe potrzebne na pokrycie kosztów ogrzewania. Zastosowanie odpowiednio dobranej impregnacji obiektu, może doprowadzić do zmniejszenia wydatków na ogrzewanie nawet o 20-30% w stosunku do elewacji niezaimpregnowanej.

RODZAJE PREPARATÓW


Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje impregnatów, różniące się zakresem stosowania i nośnikiem substancji czynnej (polimeru). Są to:
- impregnaty wodorozcieńczalne,
- impregnaty na bazie rozpuszczalników organicznych.

Impregnaty wodorozcieńczalne na ogół mają mniejszą zdolność wnikania (penetracji) w struktury materiału. Wynika to bezpośrednio ze zdolności podciągania kapilarnego materiałów porowatych, tj. cząsteczki rozpuszczalników organicznych są łatwiej transportowane niż cząsteczki wody. Od głębokości impregnacji i jej jakości, tj. skuteczności rozprowadzenia substancji czynnej w materiale, zależy trwałość powłoki hydrofobowej, której głębokość wynosi na ogół od kilku do kilkunastu milimetrów.

JAK IMPREGNOWAĆ POPRAWNIE


Do aplikacji impregnatów RTCNsystem nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. Niewielkie powierzchnie mogą zostać zaimpregnowane za pomocą wałka lub pędzla, przy większych, np. elewacjach, sprawdza się natrysk niskociśnieniowy.

Zużycie impregnatu w sposób znaczący zależy od użytej techniki nanoszenia. Jest ono większe przy technikach natryskowych, ale co warto zaznaczyć, daje ono silne nasycenie powierzchni, a tym samym wprowadzenie większej ilości substancji czynnej do zabezpieczanego materiału.

Przed przystąpieniem do impregnacji należy odpowiednio przygotować podłoże, tzn. powinno ono być oczyszczone z luźnych warstw, z brudu, równomiernie porowate i niezatłuszczone. Generalną zasadą jest nakładanie środka impregnującego w dwóch turach, tzn. metodą „mokre na mokre”. Oznacza to. że drugą warstwę nakładamy na pierwszą, zanim ta zdąży zupełnie wyschnąć. W praktyce, druga warstwa powinna zostać zaaplikowana nie później niż 30 minut po pierwszej.

Istotna dla prawidłowej impregnacji jest też temperatura otoczenia. Optymalny zakres temperatury powietrza w czasie prac powinien wynosić od +5°C do +30°C. Przy wyższych temperaturach następuje szybsze odparowanie rozpuszczalnika, czyli bazy preparatu, co powoduje, że substancja czynna wniknie w materiał na mniejszą głębokość.


ABY BYĆ PEWNYM OSTATECZNEGO EFEKTU, ZALECANE JEST WYKONANIE PRÓBY NA NIEWIELKIM FRAGMENCIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ DO IMPREGNACJI.

IMPREGNATY RTCNsystem


Oferta naszej firmy obejmuje szeroką ofertę preparatów impregnujących w zależności od przeznaczenia oraz impregnowanej powierzchni.

Impregnat RIM-BRIKO przeznaczony jest do ochrony naturalnych niepolerowanych (piaskowiec, wapienie, betony) oraz polerowanych kamieni elewacyjnych (granit, marmur). Dzięki obecności w składzie RIM-BRIKO reaktywnych silanów, impregnację można wykonywać na podłożach wilgotnych, natomiast wstępna ochrona jest już uzyskiwana po okresie jednej godziny od wykonanej impregnacji.

Zawarte w RIM-BRIKO MOKRY KAMIEŃ składniki m.in. żywice silikonowe, wnikają w mikropory impregnowanego kamienia, wiążąc się z nim chemicznie, w wyniku czego ożywiają jego kolorystykę tworząc efekt "mokrego kamienia", jednocześnie nadając mu właściwości silnie hydrofobowe. Ze względu na występowanie silanów, impregnację powierzchni można dokonać nawet, gdy jest ona wilgotna.

RIM-MARMO jest impregnatem bezrozpuszczalnikowym, może więc być z powodzeniem stosowany zarówno do kamieni polerowanych (podłogi, blaty kuchenne, parapety, itp.), jak również do impregnacji piaskowca oraz kamieni dekoracyjnych, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Preparat zawiera substancje biobójcze, które dodatkowo chronią impregnowane powierzchnie przed porastaniem mchem, grzybami oraz pleśniami. Dzięki RIM-MARMO można w prosty sposób odświeżyć wygląd powierzchni kamiennej.

Impregnat RIM-BRUK jest wysokiej jakości preparatem, zawierającym w swoim składzie innowacyjne, związki silanowe oraz polisiloksanowe. Dzięki swojej zdolności do penetracji, impregnat głęboko wnika w strukturę podłoża, wyciągając naturalny kolor impregnowanych powierzchni, jednocześnie chroniąc je przed niekorzystnym działaniem wody (zwiększa odporność na działanie niskich temperatur), kwasów, zasad, alkoholi, soli, czy substancji ropopochodnych (np. olei silnikowych).

Impregnat zalecany do renowacji zniszczonej kostki brukowej. Impregnat zawiera odpowiednio dobrane nierozpuszczalne w wodzie pigmenty, nadające zaimpregnowanej kostce intensywny kolor, tym samym przywracając jej pierwotny wygląd.
Impregnat ten można również stosować na inne powierzchnie (np. piaskowce), chcąc zmienić kolorystykę materiału.

Rozpuszczalnikowy impregnat RIM-BETON przeznaczony do impregnacji ochronnej powierzchni betonowych, naturalnych oraz niepolerowanych kamieni (piaskowiec, wapień, trawertyn), celem zabezpieczenia przed niekorzystnym działaniem wody opadowej. Zabezpieczone RIM-BETON powierzchnie wykazują doskonałe właściwości hydro- i oleofobowe, a także odporność na wnikanie zanieczyszczeń takich, jak: wino, kawa, sosy, soki, trawa, itp.
Ponadto preparat podwyższa odporność na działanie niskich temperatur, zwiększa odporność na działanie słabych kwasów, zasad oraz soli.

Wodorozcieńczalny bezbarwny impregnat silikonowy przeznaczony do impregnacji zarówno ścian nietynkowanych, jak również tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, czy silikonowych. Zaimpregnowany materiał nabiera właściwości wodoodpornych i nie przyjmuje w swe struktury wody opadowej czy rozbryzgowej. Dodatkowo poza oczywistym efektem estetycznym (brak zacieków, zdolność do samooczyszczania się ściany pod strumienia wody), następuje zwiększenie odporności na działanie niskich temperatur i trwałości materiału ściennego.

Wodorozcieńczalny nowoczesny impregnat oparty na innowacyjnej technologii fluorosilanów i fluoropolimerów, dzięki czemu posiada doskonałe właściwości ochronne o bardzo szerokim polu działania. Impregnat wnika w powierzchnię i tworzy cienką warstwę ochronną w kapilarach i odsłoniętych porach materiału.

Nasiąkliwość dachówki betonowej dochodzi do 3%, zaś ceramicznej do 7%. Konieczne jest więc zapewnienie im odpowiedniego zabezpieczenia. Rozpuszczalnikowy impregnat RIM-DACHÓWKA chroni dachówki przed niekorzystnym działaniem wody, jednocześnie zabezpieczając je przed porastaniem mchem, glonami czy pleśnią.

RIM-KLINKIER jest rozpuszczalnikowym impregnatem do klinkieru (cegieł i płytek klinkierowych). Zawarta w impregnacie substancja aktywna dzięki trwałemu wiązaniu chemicznemu z zabezpieczoną powierzchnią, tworzy niewidoczną impregnację ochronną o długotrwałym i skutecznym działaniu. Impregnat doskonale hydrofobizuje powierzchnie impregnowane, ożywia naturalną kolorystykę materiału, nadając mu jednocześnie efekt „mokrej powierzchni”.

RIM-GRAFFITI to nowoczesny środek, przeznaczony do impregnacji tynków zewnętrznych. Zapewnia impregnowanym powierzchniom wysoką odporność na działanie światła UV oraz czynników atmosferycznych. Impregnat umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń, pochodzących od farb w spray'u (graffiti) z zaimpregnowanych wcześniej powierzchni.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego